Rusmestringsenheter
Ved begge avdelinger ved Indre Østfold fengsel har vi Rusmestringsenheter.
For mer informasjon om de ulike enheten se under. Her finner du også søknadskjema.

Rusmestringsenheten ved Eidsberg avdeling
Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling. Ligger i Eidsberg kommune i Østfold. Fengselet har et høyt sikkerhetsnivå og ble åpnet juni 2017. Avdeling Eidsberg er et mannsfengsel med plass til 102 innsatte.
Rusmestringsenheten har plass til 12 innsatte og er et soningstilbud til innsatte som har et erkjent rusproblem, og som ønsker å få en rusfri tilværelse.

Ønsker du hjelp for din rusproblematikk?

Avdeling Bro er en rusenhet ved Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling. Avdelingen har 12 plasser og har unge voksne innsatte (18-25 år) som sin målgruppe, men også eldre innsatte kan få plass ved avdelingen.

Avdelingen er et samarbeid mellom Tyrilistiftelsen, Kriminalomsorgen og Sykehuset Østfold v/Sosialmedisinsk Poliklinikk Sarpsborg. De ansatte er et tverrfaglig team bestående av fengselsbetjenter, miljøterapeuter og psykologer. Innsatte soner på kontrakt og avlegger hyppige urinprøver.

Inntakskrav:

* Erkjent rusproblem og et ønske om å gjøre noe med problemet

* Minimum 3 måneder gjenstående soningstid

* Må beherske norsk og ha norsk personnummer

Avdelingen kan tilby:

* Gruppesamtaler og individuelle samtaler

* Tilrettelagt soning med mulighet for overføring til §12

* Sosiale fremstillinger

 Her finner du søknadskjema for C2

Rusmestringsenheten ved Trøgstad avdeling.
Indre Østfold fengsel, Trøgstad avdeling. Ligger i Trøgstad kommune i Østfold. Fengselet har et lavere sikkerhetsnivå og ble åpnet 22.10.1992. Trøgstad avdling er et mannsfengsel med plass til 90 innsatte.
Rusmestringsenheten har plass til seks innsatte og er et soningstilbud til innsatte som har et erkjent rusproblem, og som ønsker å få en rusfri tilværelse.

Enheten er et samarbeid mellom IØF og sykehuset Østfold HF ved sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) i Sarpsborg. SMP utgjør en spesialisthelsetjeneste innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk.
Før det fattes endelig vedtak vil aktuelle kandidater bli innkalt til samtale/intervju

o Fremtidsplan/behandlingsplan/individuell plan (IP) Det legges til rette for eventuelt videre behandling/oppfølging ved løslatelse i tett samarbeid med hjemkommune
o Utredning i henhold til pasientrettigheter
o Delvis skjermet miljø, med egen boenhet
o Individuelle samtaler og gruppesamtaler
o Vurdering av mulighet for overføring i medhold av strgjfl. §12
o Aktiviteter
o NADA-øreakupunktur (avgiftning og behandling av abstinenslidelser)
o Psykolog

Vi gjør oppmerksom på at innholdet til tider kan variere.

Her finner du søknadsskjema for rusmestringsenheten