Besøkstider for perioden 22.juni-14.august

Dag Tid
Mandag 09.00-10.30
17.45–19.15
Tirsdag 09.00-10.30
17.45–19.15
Onsdag 09.00-10.30
17.45–19.15
Torsdag 09.00-10.30
17.45–19.15
Fredag 09.00-10.30
17.45–19.15
Lørdag 12.30-13.30
15.15–16.15
Søndag 12.30-13.30
15.15–16.15

Før du kan komme på besøk må du klareres.
Dette gjøres ved å fylle ut søknadskjema for besøk av innsatte.
Utenlandske statsborgere må i tillegg levere orginal vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadskjemaet.
Søknadskjemaet sendes så til den innsatte du ønsker å besøke i fengselet v/fengselets postboks adresse.
Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register. Dette danner så grunnlaget for vurdering av kontrolltiltak på besøket, åpent besøk eller besøkende.
Alle besøkende må klareres. Er du mer enn 30 min forsinket, kan besøket bli avlyst.

Du finner søknadskjema under som må utfylles og returneres.

Alle vil motta svar i posten om de er godkjent/ ikke godkjent for besøk.
Svar vil komme i løpet av en periode på inntil 3 uker, etter mottatt søknad.

Alle besøkende unntatt barn under 15 år skal klareres.

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten.

Besøket bestilles på epost til 8141.besok@kriminalomsorg.no .

Eller på telefon 69 02 09 00

Telefonen er betjent på hverdager mellom klokken 1300 – 1400.

Advokat besøk, kontakt 8141.besok@kriminalomsorg.no for egne besøkstider.

    Soknad_om_besok_Eidsberg

    Samtykkeerklering_Eidsberg