Besøkstider:

(Besøksavdelingen er stengt julaften og nyttårsaften)

Dag Tid
Mandag 09.00-10.30
18.15–19.45
Tirsdag 09.00-10.30
18.15–19.45
Onsdag 18.15–19.45
Torsdag 09.00-10.30
18.15–19.45
Fredag 09.00-10.30
Lørdag 12.30-13.30
15.15–16.15
Søndag 12.30-13.30
15.15–16.15

Besøkende til Indre Østfold fengsel må søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

https://selvbetjening.kriminalomsorgen.no

besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt, men de må registrere seg for å få brukt mulighetene i selvbetjeningsportalen.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering via søknadskjema, det vil kunne ta lengre tid med tanke på postgang og registrering. Søknaden sendes inn til post adressen som står på skjema.

Før du kan komme på besøk må du klareres.

Dette gjøres ved å fylle ut søknadskjema for besøk av innsatte.
Utenlandske statsborgere må i tillegg levere orginal vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadskjemaet.
Søknadskjemaet sendes så til den innsatte du ønsker å besøke i fengselet v/fengselets postboks adresse.
Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register. Dette danner så grunnlaget for vurdering av kontrolltiltak på besøket, åpent besøk eller besøkende.
Alle besøkende må klareres. Er du mer enn 30 min forsinket, kan besøket bli avlyst.

Du finner søknadskjema under som må utfylles og returneres.

Alle vil motta svar i posten om de er godkjent/ ikke godkjent for besøk.
Svar vil komme i løpet av en periode på inntil 3 uker, etter mottatt søknad.

Alle besøkende unntatt barn under 15 år skal klareres.

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten.

Besøket bestilles på epost til 8141.besok@kriminalomsorg.no .

Eller på telefon 69 02 09 00

Telefonen er betjent mandag og torsdag mellom klokken 1300 – 1400.

Besøk for romjulen må bestilles innen utgangen av uke 51. Besøkstelefonen og besøksmailen er ubemannet i uke 52

Advokat besøk, kontakt 8141.besok@kriminalomsorg.no for egne besøkstider.

    Soknad_om_besok_Eidsberg

   Application for visit

    Samtykkeerklering_Eidsberg

Hverdager 09:30-11:00, 17:15-1835

Ingen endringer på helg.

Endring av besøkstider i uke 26-31

Mandag til fredag er besøkstider: 09.30-10.30 og 17.15-18.30