Besøkstider:

(Besøksavdelingen er stengt julaften og nyttårsaften)

Dag Tid
Mandag 09.30-10.30
17.10–18.30
Tirsdag 09.30-10.30
17.10–18.30
Onsdag 17.10–18.30
Torsdag 09.30-10.30
17.10–18.30
Fredag 09.30-10.30
Lørdag 12.30-13.30
15.15–16.15
Søndag 12.30-13.30
15.15–16.15

Besøkstillatelse

Besøk kan kun bestilles dersom man har besøkstillatelse, det gjelder også for barn under 18 år.

Besøkende til Indre Østfold fengsel må søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

Selvbetjeningsportalen: https://selvbetjening.kriminalomsorgen.no

Personer som ikke har elektronisk ID kan søke manuelt. Utenlandske statsborgere må i tillegg levere original vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadskjemaet. Søknaden sendes via post til adressen som står på skjemaet.

besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt, men de må registrere seg for å få brukt mulighetene i selvbetjeningsportalen.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering via søknadskjema, det vil kunne ta lengre tid med tanke på postgang og registrering. Søknaden sendes inn til post adressen som står på skjema.

    Soknad_om_besok_Eidsberg

   Application for visit

    Samtykkeerklering_Eidsberg

Besøkstillatelsen er gyldig i et år dersom søknaden innvilges, og besøkende er selv ansvarlig for å sende søknad om re-klarering når det nærmer seg ett år.

Bestille besøk

Besøk kan bestilles via epost eller telefon:

E-posten blir besvart fortløpende på hverdager frem til 1400

E-post: 8141.besok@kriminalomsorg.no

Besøkstelefonen er bemannet mandager og torsdager mellom klokken 1300-1400.

Telefon: 69 02 09 00

Innsatte kan motta inntil ett fysisk og ett VideoBesøk, eller to VideoBesøk i uken.

Besøk er ikke booket før vi har bekreftet besøket! Er du mer enn 30 min forsinket, kan besøket bli avlyst.

Det tillates maks fire personer per besøk.

Advokat besøk, kontakt 8141.besok@kriminalomsorg.no for egne besøkstider.