besoksrom_trogstad

Besøksdager

Dag Tid
Mandag 16.00
17.20
18.40
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag 16.00
17.20
18.40
Lørdag 13.00
14.30
17.00
18.30
Søndag 13.00
14.30
17.00
18.30

Besøkende til Indre Østfold fengsel kan fra søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

https://selvbetjening.kriminalomsorgen.no

besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt, men de må registrere seg for å få brukt mulighetene i selvbetjeningsportalen.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering via søknadskjema, det vil kunne ta lengre tid med tanke på postgang og registrering. Søknaden sendes inn til post adressen som står på skjema.

Før man kan komme på besøk til Indre Østfold fengsel må man klareres.
Dette gjøres ved å fylle ut søknadskjema for besøk av innsatte.
Utenlandske statsborgere må i tillegg levere original vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadskjemaet.
Søknadskjemaet sendes så til adressen som står på skjemaet søknad om besøk.
Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register.
Dette danner så grunnlaget for innvilgelse av besøk eller nektelse av besøk.
Det må bestille time til besøk før man kan møte ved fengslet.

Barn under 15 år skal søke om å få komme på besøk på vanlig måte, men de blir ikke kontrollert opp mot politiets strafferegister og får ikke til sendt besøkstillatelse. Sammen med søknaden sendes kopi av fødselsattest eller annet offentlig dokument som viser hvem som er barnets foresatte. Barn i aldersgruppen 16-18 år kan få besøke sin far uten følge av voksen. Slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering. Samtykke fra barnets pårørende ( mor / verge) kreves før besøk tillates.

Barn under 16 år skal være i følge med voksen med besøkstillatelse under hele besøket

Søknader blir ikke behandlet før personen man søker om å besøke har startet soning.

Det er mulig å ha flere godkjente på besøkslisten, men kun 10 aktive besøkende.

Du finner søknadsskjema under som må utfylles og returneres.

Alle vil motta svar pr post om de har fått innvilgelse/ avslag på søknaden om besøkstillatelse.
Søknaden kan ta inntil 3 ukers behandlingstid fra vi mottar søknaden.

Soknad_om_besok_Trogstad_1

Samtykkeerklering_Trogstad

Bestilling av besøk kan gjøres via epost eller besøkstelefon på tirsdag og torsdag, åpen fra 12:00-13:00
Besøkstelefon: 69020900
Epost: 8140.besok@kriminalomsorg.no (besvares hverdager)

Det er tillatt å ha med drikke (uåpnet og uten alkohol) og mat på besøket som må drikkes/spises i besøkstiden. Innsatte får ikke med seg dette inn på avdeling etter endt besøk.