besoksrom_trogstad
Dag Tid
Mandag 16.00
17.20
18.40
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag 16.00
17.20
18.40
Lørdag 13.00
14.30
17.00
18.30
Søndag 13.00
14.30
17.00
18.30

Før du kan komme på besøk til Indre Østfold fengsel må du klareres.
Dette gjøres ved å fylle ut søknadskjema for besøk av innsatte.
Utenlandske statsborgere må i tillegg levere original vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadskjemaet.
Søknadskjemaet sendes så til adressen som står på skjemaet søknad om besøk.
Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register.
Dette danner så grunnlaget for  åpent besøk eller nektelse av besøk.
Alle besøkende må klareres. I utgangspunktet er alle besøk en time.

Du finner søknadsskjema under som må utfylles og returneres.

Alle vil motta svar i posten om de er godkjent/ ikke godkjent for besøk.
Man bør påregne 3 ukers behandlingstid fra vi mottar søknaden.

  Soknad_om_besok_Trogstad_1

  Samtykkeerklering_Trogstad

Bestilling av besøk via besøkstelefon hverdager mellom 12:00-13:00
Besøkstelefon: 69827879
Epost: 8140.besok@kriminalomsorg.no (besvares hverdager)