Mer informasjon ang julen finner du under hver enkelt avdeling under
More information about Christmas, you can find under each department

Informasjon ang besøk ved Indre Østfold fengsel, Eidsberg avd

Det er ikke mulig å bestille eller gjennomføre besøk på julaften og nyttårsaften 2020

Vi beklager ulempen dette medfører

Julegaver / Christmasgifts – Eidsberg avd

Innsending av julegaver

Det nærmer seg jul og vi har satt siste frist for mottak av julegaver til:

9. Desember.

Dette er for å være sikre på at vi klarer å sjekke alle innsendingene før julaften.
Det er ikke tillatt med tobakk/snus eller mat/søtsaker.

Christmasgifts

We have set the final date for reciving christimasgifts to:

9th of Desember.

This is to make sure we are able to check everything before christmaseve.
It`s not allowed with tobacco/snus or food/Sweets.

Spørsmål knyttet til dette kan sendes til:
Questions relating to this can be sent to:

8141.besok@kriminalomsorg.no

Brev/ -pakker sendes til adresse:

Indre Østfold fengsel Eidsberg avdeling
Vandugbakken 89
1850 MYSEN

Julegaver 2020

Informasjon vedrørende julegaver fra pårørende. Alle gaver må sendes til fengselet, disse må være på fengselet til 16.12.2020

Gavene blir lagt i effekten og delt ut på juleaften. De som sender inn julegavene pakker disse inn før de sender de til fengselet og merker de med innsattes navn. Innsatte åpner gavene sammen med betjent og dette registreres inn på innsattes effektskjema.

Innsatte kan få en kartong med røyk, 5pk tobakk eller et tårn med snus (som er uåpnet), mengder over dette blir lagt i effekten til løslatelse. Innsatte kan også få klær, bøker o.l. Gjelder samme regler som hva en får inn ved innkomst. Det skal ikke være noe spiselig i julegavene.

Effekter over godkjent antall inn i anstalt blir lagt i effekten, eventuelt kan innsatte bytte effekter på rommet mot det som er mottatt som julegave.

Besøkstider jul og nyttår 2020, ikke klare p.t grunnet pandemi

brev/ -pakker sendes til:
Indre Østfold fengsel, Trøgstad avdeling
Kroksundveien 71
1860 TRØGSTAD