Indre Østfold fengsels ansatte har taushetsplikt, og kan ikke bekrefte eller avkrefte telefonhenvendelser som gjelder innsatte.

Eidsberg avdeling

  69 02 09 00

 postmottak-8140@kriminalomsorg.no

Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte kan kjøpe telefonkort, og disponerer totalt 20 minutter per uke, for utgående samtaler.

De innsatte har mulighet til å handle i fengselets butikk, og penger kan overføres til deres konto.
Det må påregnes tre virkedager før pengene blir tilgjengelige.

Penger må bankoverføres:

Kontonummer 1503.92.36610

Betalingen merkes med innsattes navn og fødselsdato.

Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.

Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, bøker eller spill.

Alt som sendes inn til blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert.

Brev/pakker sendes til:

Indre Østfold fengsel Eidsberg avdeling
Vanduggbakken 89
1850 MYSEN

Sendingen merkes med innsattes navn og fødselsdato.

Indre Østfold fengsel Eidsberg avdeling
Dokumentsenter
Postboks 694
4302 Sandnes

Kriminalomsorgen Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling
DFØ fakturamottak
postboks 4721
7468 TRONDHEIM

Trøgstad avdeling

69 02 09 00

 postmottak-8140@kriminalomsorg.no

Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte kan kjøpe ringe tid,  for utgående samtaler.

De innsatte har mulighet til å handle i fengselets butikk, og penger kan overføres til deres konto.
Det må påregnes tre virkedager før pengene blir tilgjengelige.

Penger må bankoverføres:

Kontonummer 7874.06.32026

Betalingen merkes med innsattes navn og fødselsdato.

Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.

Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, bøker eller spill.

Alt som sendes inn til blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert.

Brev/pakker sendes til:

Indre Østfold fengsel Trøgstad avdeling
Kroksundveien 71
1860 TRØGSTAD

Sendingen merkes med innsattes navn og fødselsdato.

Indre Østfold fengsel Trøgstad avdeling
Dokumentsenter
Postboks 694
4302 Sandnes

Kriminalomsorgen Indre Østfold fengsel, Trøgstad avdeling
DFØ fakturamottak
postboks 4721
7468 TRONDHEIM