Velkommen til Indre Østfold fengsel

Indre Østfold fengsel består av to avdelinger, Trøgstad og Eidsberg. Henholdsvis lav grad av sikkerhet og høy grad av sikkerhet. Indre Østfold fengsel Eidsberg avdeling gjennomfører varetektsfengsling og fengselsstraffer av ulike kategorier. Indre Østfold fengsel har et høyt faglig nivå og legger vekt på Samhandling, Trygghet og Innhold (STI).
Skal du sone straff ved Indre Østfold fengsel eller du er pårørende til noen som soner hos oss. Da du finner nyttig informasjon her på våre hjemmesider.
Har du spørsmål, så ta kontakt med oss.