Om fengselet

Indre Østfold fengsel består av Trøgstad avdeling og Eidsberg avdeling.

Trøgstad avdeling har lavere sikkerhetsnivå og har 90 plasser. Eidsberg avdeling har høyere sikkerhetsnivå og har 102 plasser.

Kriminalomsorgen overtok Trøgstad leir fra forsvaret i 1992 og leieren ble omgjort til fengsel med lavere sikkerhetsnivå for å ta unna soningskøen. Antall ansatte på Indre Østfold fengsel er idag 168.

Indre Østfold fengsel er en del av Kriminalomsorgens region øst som er en av fem regioner som er underlagt Kriminalomsorgsdirektoratet.