Rusmestringsavdeling

Indre Østfold fengsel, avdeling Trøgstad har en rusmestringsavdeling med 6 plasser. Avdelingen ligger i et bygg av nyere dato inne på fengselsområdet. Her er målgruppen innsatte med rusproblematikk, og personer som soner for rusrelatert kriminalitet.

 

Inntaksprosedyre: Man kan søke før eller etter innsettelse (søknadsskjema).

Utfylt søknadsskjema sendes da evt til fengselet før du skal inn til soning. Postadresse: Indre Østfold fengsel, Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

Alternativt kan man søke når man har kommet til fengselet. Det blir gjennomført et intervju med søkeren, før saken blir drøftet i fangesaksmøte. Søker vil etter dette få et vedtak på plass eller ikke.

På rusmestringsavdelingen er det seks beboer-rom, stor stue og kjøkken. Her kan innsatte lage mat, og se tv/film.

Det blir arrangert aktiviteter på avdelingen, og det blir gjennomført fremstillinger ut av fengselet. På disse turene kan vi eksempelvis dra på fisketur, bowle, spise mat og lignende.

På rusmestringsavdelingen er det fokus på faglig innhold, og det blir gjennomført temabaserte grupper.

Alle innsatte ved avdelingen får en kontaktbetjent. Vedkommende skal hjelpe til med planlegging mot løslatelse. Det er ønskelig med samarbeid med andre instanser, som for eksempel Nav, fastlege, miljøarbeidertjeneste, ruskonsulent mv.

Det jobber to psykologer fra Sosialmedisinsk poliklinikk ved avdelingen. De er på avdelingen noen dager i uken, og alle innsatte får ukentlige samtaler med psykologen, i tillegg til å bli pasientrettighetsvurdert. Man kan få bistand til å søke behandlingsplass, og ellers hjelp til samarbeid med spesialisthelsetjenesten utenfor fengselet.