Skoletilbud Trøgstad

Mysen videregående skole ved Indre Østfold fengsel har en rekke tilbud for deg under soning. Vi har egen rådgiver som kan hjelpe deg i forhold til utdanning, karriere og videre skolegang. Du kan få mulighet til å bygge videre på det du allerede kan fra før enten ved realkompetansevurdering, selvstudie eller kompetansegivende kurs. Skolen har 8 lærere som legger til rette og tilpasser undervisningen for deg.

Skolen kan tilby nettbasert undervisning og bruker PC og internett som en del av sitt pedagogiske arbeid.

Skolen har et variert tilbud gjennom året og kjører 3-4 ukers kompetansegivende kurs som blant annet omfatter:

 • Digital kompetanse (grunnleggende bruk av datamaskin og programmer)
 • Digitale fortellinger
 • Norsk for fremmedspråklige
 • Bygg og anlegg (renhold og overflateteknikk)
 • Introduksjonskurs i bedriftsetablering
 • Kommunikasjon, salg og service
 • Naturbruk (motorsag og sikkerhetskurs)
 • Sykkelreparatør
 • Jobbsøkerkurs
 • HMS-kurs

Selvstudie i samarbeid med skolen:

 • Fortsette egne studier under soning (videregående skole, høyskole, universitet, andre kurs/skoler)

Studieforberedende kurs:

 • Studiespesialiserende
 • Yrkesfag (design og håndverk, Service og samferdsel)

Realkompetansevurdering (dette gjelder alle yrkesfag):

 • Vurdering av arbeidserfaring som du ønsker papirer på
 • Få godskrevet din kompetanse på veien mot fag- eller svennebrev
 • Tilbud om ”skreddersydde” opplæringsforløp tilpasset ditt behov og din livssituasjon

Kulturkurs (kveldskurs)

 • Bridgekurs
 • Fluebinding


Dersom du har behov for å snakke med skolen før innsettelsen, så ta gjerne kontakt med vår fagleder pr. telefon:  69824238.