Besøk Eidsberg

Besøksrom

Alle som ønsker å besøke innsatte ved Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg må søke om besøkstillatelse. Dette gjøres ved å fylle ut søknadskjema.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til kontrollskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengslet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner så grunnlaget for vår vurdering om det blir innvilget besøkstillatelse og under hvilke restriksjoner besøket skal gjennomføres.

Personene som har søkt om besøkstillatelse, vil få et vedtak sendt til oppgitt adresse. Her vil det stå om søknaden godkjennes eller ikke.

Spørsmål angående besøk kan rettes til avdeling Eidsberg på telefon 69 02 09 25 mellom klokka 13.00 - 14.00. Besøkende mellom 15 og 18 år kan besøke den innsatte alene dersom det fremlegges samtykke fra foresatt. Foresatt må sende samtykkeerklæringen til samme adresse som kontrollskjemaet.

Besøkende mellom 15 og 18 år kan også komme i følge med foresatt, eller en voksen person som foresatt har gitt skriftlig samtykke til å følge den besøkende.

Besøkende under 15 år trenger ikke besøksgodkjennelse, men kan besøke den innsatte i følge med voksen. Du vil få svar på din søknad i løpet av 14 dager etter at fengselet har mottatt søknaden. Den innsatte kan bare motta besøk av ett begrenset antall personer. I tillegg til nærmeste familie (barn, kone/samboer, mor, far, søsken, besteforeldre) kan innsatte ha fem personer til på sin besøksliste.

Bestilling av besøk.

Kan gjøres til følgende mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oppgi to alternativer for når besøket ønskes. 
Besøksdag med dato og klokkeslett. Vi vil så langt det lar seg gjøre prøve å oppfylle første ønske.

Det er da viktig at e-posten inneholder følgene informasjon:

• Navn på besøkende
• Innsattes navn og innsattnummer

Vi besvarer e-post frem til kl. 1300 hver ukedag

Besøksdager og tider for pårørende:              

Mandag - Fredag Kl:09.00 - 10.30 og 18.15 - 19.45

Lørdag - Søndag Kl:15.15 - 16.30

Advokater og samarbeidspartnere har egne tider for besøk. Ta kontakt på 69 02 09 25 for informasjon.

 

Glassveggbesøk:

Glassvegg som kontrolltiltak brukes overfor besøkende som de siste fem år er bøtelagt, dømt eller siktet for brudd på legemiddelloven eller narkotikalovgivningen. Glassvegg kan også benyttes som kontrolltiltak dersom forhold rundt innsatte tilsier det. Som eksempler nevnes at innsatte nylig har ruset seg, eller har oppbevart mobiltelefon i fengselet. Slike forhold kan tilsi at sikkerhetsmessige grunner taler imot å innvilge besøk med mulighet for fysisk kontakt. Normalt vil første besøk til innsatte foregå med bruk av glassvegg. Med bruk av glassvegg besøk kan bare penger, blader og klær leveres via betjent.

 

Besøkskontroll eller besøksforbud:

Besøk til innsatte som er ilagt besøksforbud eller kontroll, kan bare skje etter avtale med politiet. Besøkende må selv ta kontakt med politiet for å få til en slik ordning. Dersom politiet gjør permanente unntak fra besøksforbudet eller kontroll for enkelte personer, må den besøkende klareres på vanlig måte og besøket avtales på besøksbestillingstelefonen.

 

Kontroll av besøkende:

Det blir foretatt stikkprøve kontroll med narkotikahund. Klær og eiendeler kan bli visitert. Ved funn av narkotiske midler kan besøkende bli tilbakeholdt til Politet kommer.