Besøk Trøgstad

besok-tr

Indre Østfold fengsel avdeling Trøgstad gjennomfører besøk i egne besøks rom.

Alle som ønsker å besøke innsatte ved Trøgstad må søke om besøkstillatelse. Dette gjøres ved å fylle ut Søknadskjema.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til kontrollskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengslet får så på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner så grunnlaget for vår vurdering om det blir innvilget besøkstillatelse.


Personene som har søkt om besøkstillatelse, vil få et vedtak sendt til oppgitt adresse. Her vil det stå om søknaden godkjennes eller ikke.
Spørsmål angående besøksordningen vår og bestilling, rettes til besøksansvarlig på telefon 69 82 78 79 på hverdager i tidsrommet 12.00 til 13.00.
Besøkende mellom 15 og 18 år kan besøke den innsatte alene dersom det fremlegges samtykke fra foresatt.  Foresatt må sende samtykkeerklæringen til samme adresse som kontrollskjemaet.

Besøkende mellom 15 og 18 år kan også komme i følge med foresatt, eller en voksen person som foresatt har gitt skriftlig samtykke til å følge den besøkende.
Besøkende under 15 år trenger ikke besøksgodkjennelse, men kan besøke den innsatte i følge med voksen.

Du vil få svar på din søknad i løpet av 14 dager etter at fengselet har mottatt søknaden.

Den innsatte kan bare motta besøk av ett begrenset antall personer. I tillegg til nærmeste familie (barn, kone/samboer, mor, far, søsken, besteforeldre) kan innsatte ha fem personer til på sin besøksliste.

 

Besøkstidene i fengselet

Innsatte ved Trøgstad kan motta besøk:

Mandag     16.00 - 17.00     17.20 - 18.20     18.40 - 19.40  
Fredag     16.00 - 17.00     17.20 - 18.20     18.40 - 19.40  
Lørdag     13.00 - 14.00     14.30 - 15.30     17.00 - 18.00     18.30 - 19.30
Søndag     13.00 - 14.00     14.30 - 15.30     17.00 - 18.00     18.30 - 19.30

I utgangspunktet er det én times besøk per uke per innsatt.


Besøkstider i julen

Julaften           
1.juledag           
2.juledag            

Besøkstider nyttår

Nyttårsaften         
1. nyttårsdag           
Hva kan besøkende ha med seg?

Ved Trøgstad kan besøkende ha med seg penger, som leveres til avdelingen for å bli satt inn på innsattes konto. Besøkende kan også ha med seg mat og drikke som må inntas under besøket. Klær og lesestoff kan tas med, og vil bli registrert og gjennomgått av tjensteperson før avlevering til innsatte.

 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?

Ved Trøgstad er det ingen spesielle tilrettelegginger for besøk av barn i avdelingens fysiske miljø. Leker, tegnesaker og bøker finnes i besøksavdelingen. Besøksrommene er nøytrale med tilstøtende sanitæranlegg.