Arbeid Trøgstad

Innsatte ved Trøgstad har aktivitetsplikt og alle får et tilbud.

Avdelingen har følgende aktiviteter:

Snekkeravdeling, produksjon, kjøkken, vaskeri, renhold, vedlikeholdsavdeling og mekanisk verksted.