Arbeid Eidsberg

Innsatte på Eidsberg har tilbud om arbeid ved avdelingens snekkerverksted.

Andre tilbud er maling av treprodukter, vedlikeholdsarbeid utendørs og vaskeri.